Solceller

Vi bygger större anläggningar åt fastighetsägare, företag och kommuner, men vi installerar även mindre system åt villaägare och lantbrukare. Våra största projekt som vi utfört med ”Törneby solpark” och ”Nöbble gård” har varit i samarbete med Kalmar Energi. När anläggningarna uppfördes på Nöbble och Törneby var de bland de första och största i sitt slag i Sverige.

Vi ser solen som en viktig beståndsdel i det svenska hållbara energisystemet, och vi har som ambition att skapa de bästa och mest affärsmässiga solenergi-anläggningarna åt våra kunder. Vi är fabrikatsoberoende och arbetar med de större leverantörerna som finns i Sverige. Vi är stolta över att ha tagit ett hållbarhetsansvar genom att utveckla marknaden för solceller i vår region.

Vi har erfarenhet från att bygga nätanslutna solcellssystem på tak och på marken. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.