Passagesystem

Passagekontroll är elementär säkerhet och ett företag kan bygga ett mångsidigt skydd för sin verksamhet med hjälp av passagekontroll. Vi arbetar med alla kända fabrikat gällande passagesystem och gärna med integrerade säkerhetssystem tillsammans med grafiska presentationsverktyg. Vi erbjuder projektering, underhåll och utbyggnaden av systemet.

Kontakta gärna vår Tim Ottosson om du vill ha mer information.

Tim Ottosson
0709-40 51 82
tim.ottosson@elia.se