Integrerat säkerhetssystem

För kommuner, landsting och andra fastighetsägare erbjuder vi projektering, underhåll och utbyggnad av grafiska system för att visualisera och integrera olika typer av inbrottslarm, passagesystem, brandlarm, driftlarm, kameraövervakning mm. Olika anläggningar knyts ihop genom en grafisk presentation och erbjuder möjlighet att manövrera och till handa system via klienter. Hela systemet är lätt att sköta ifrån en eller flera arbetsstationer med ett grafiskt användargränssnitt.

Vi erbjuder även projektering, underhåll och utbyggnaden av ett fabrikatsoberoende system som ger dig en ekonomisk lösning som är lätt att administrera.

Vi har bland annat haft förmånen att installera Noctus grafiska gränssnitt för Kalmar kommuns brandlarmsanläggningar och Yaskawas säkerhetsanläggning.

Noctu är ett grafiskt presentationssystem för många olika typer av inbrottslarm, passagesystem, brandlarm, driftlarm, kameraövervakning med mera.

Niclas Höckerfelt
0709-40 51 93
niclas.hockerfelt@elia.se