Tjänster

Vi arbetar huvudsakligen med entreprenader och service för el- och telearbeten vid ny-, till-, och ombyggnader av kontor, förvaltningsbyggnader, bostäder och industri. Våra åtaganden omfattar samtliga typer av telearbeten såsom tele- och datanät, fiberinstallationer, passerkontroll- och porttelefonanläggningar, säkerhetsinstallationer, kameraövervakning samt AV-anläggningar. Vi har även duktig personal som arbetar med PLC- och motorstyrningar.

Som certifierad anläggarfirma för både inbrottslarm och brandlarm erbjuder vi våra kunder en trygg och komplett partner i strävan till funktionella och integrerade säkerhetslösningar i hela fastigheten.

Förebyggande och fortlöpande service på förekommande anläggningar och utrustningar är självklara inslag i vårt dagliga arbete.

Läs mer om vårt tjänsteutbud i menyn.