Referenser

Modehuset, Hansa City
Kalmar
Totalentreprenad: Installation av lågspänningsställverk, kraft, belysning, centralantennanläggning, telefon/data, åskskydd, talat utrymningslarm, brandlarm, nödbelysning, kundräknare, integrerad säkerhetsanläggning med passersystem, inbrottslarm och kameraövervakning.
Hotell Kalmarsund
Kalmar
Totalentreprenad vid tillbyggnad av hotell. Installation av kraft, belysning, brandlarm, nödbelysning, centralantennanläggning, ljudanläggning, effektbelysning, mm.
Malkars gym
Kalmar
Totalentreprenad vid nybyggnation av gym på 2 500 kvm. Installation av kraft, belysning, centralantenn, info-TV, telefon/data, brandlarm, nödljus, mm.
Domkyrkan
Kalmar
Installationer vid totalrenovering av Kalmar Domkyrka med, belysning, Crestons styrsystem för belysning och ljud, effektbelysning, brandlarm, teleanläggningar m.m. Vi har även varit med vid ny- och ombyggnader av många kyrkor med totalåtaganden Exempelvis nybyggnation av Ryssby kyrka och Pingstkyrkan i Kalmar.
Kalmar Sportcenter
Kalmar
Kompletta installationer för kraft, belysning, passagesystem, brandlarm, m.m. vid nybyggnation av entrébyggnad och ishall.
Bilhallar
Kalmar
Vi har haft förmånen delta i byggnationer av flera bilhallar i Kalmar. Exempelvis Liljas Bil, Bilkompani Kalmar, BMW, och Smålands Motor
City Gross
Kalmar
Byggnation av ny butik, ca 8000 kvm. Installation av hög- och lågspänningsställverk, kraft, belysning, KNX-anläggning, centralantennanläggning, telefon/data, åskskydd, talatutrymningslarm, brandlarm, nödbelysning, säkerhetsanläggning.
Ängö Kvartersbryggeri
Kalmar
Installation av kraft, belysning, produktions- och processtyrning.
Arla
Kalmar
Installation av industriapplikationer i processmiljöer som Elia under många år underhållit och vidareutvecklat tillsammans med ÅF elteknik.
Daghem, skolor och äldreboende
Totalentreprenader vid byggnationer åt flera kommunala uppdragsgivare. Exempelvis Kalmar, Torsås, Nybro och Månsterås kommun.
Högskolan Västergård, Marinbiologiska, Teknikum och Kalmar Nyckel
De flesta byggnaderna för Linnéuniversitets i Kalmar har Elia, på uppdrag av Kifab, uppfört och byggt om på totalentreprenad.
Villor, Ljungs väg
Kalmar
Totalentreprenad vid nybyggnation av villor.
Villa Solbacken
Kalmar
Kompletta installationer av vid ombyggnation och yttermiljöer.