Kraft- och belysningsanläggningar

Största delen av verksamheten utgörs av olika installationer med kraft- och belysningsanläggningar. Det innefattar ställverk, kraftfördelningar, KNX-anläggningar för belysningsstyrningar, energieffektiva elanläggningar samt energioptimering.